Obserwuj

Joanna Biernacik

UWAGA! Jeżeli jesteś Joanna Biernacik, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.1
  • Pozytywnych recenzji: 68%
  • Liczba recenzji: 21 w tym 19 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 13
  • Liczba recenzji negatywnych: 6
  • Średnio ocenia: 0.6 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 16% wyżej, 32% niżej, 53% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Coco
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Blair Witch
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla Pokot

Recenzje