Martyna Halbiniak

 • Średnia ocena: 6.4
 • Pozytywnych recenzji: 70%
 • Liczba recenzji: 33 w tym 33 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 23
 • Liczba recenzji negatywnych: 10

Szczegóły

Rozkład ocen

 • 10
 • 9
  3
 • 8
  6
 • 7
  8
 • 6
  6
 • 5
  3
 • 4
  5
 • 3
 • 2
  1
 • 1
  1

Recenzje