Obserwuj

Martyna Halbiniak

UWAGA! Jeżeli jesteś Martyna Halbiniak, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.1
  • Pozytywnych recenzji: 56%
  • Liczba recenzji: 62 w tym 61 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 34
  • Liczba recenzji negatywnych: 27
  • Średnio ocenia: 0.2 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 56% wyżej, 19% niżej, 25% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Coco
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Pięćdziesiąt twarzy Blacka
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Iluzja 2

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 1 duplikatu. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.