Martyna Halbiniak

 • Średnia ocena: 6.4
 • Pozytywnych recenzji: 68%
 • Liczba recenzji: 31 w tym 31 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 21
 • Liczba recenzji negatywnych: 10

Szczegóły

Rozkład ocen

 • 10
 • 9
  3
 • 8
  6
 • 7
  7
 • 6
  5
 • 5
  3
 • 4
  5
 • 3
 • 2
  1
 • 1
  1

Recenzje