• Średnia ocena: 6.0
  • Pozytywnych recenzji: 54%
  • Liczba recenzji: 54 w tym 54 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 29
  • Liczba recenzji negatywnych: 25

Recenzje