Obserwuj

Patrycja Jankowska

UWAGA! Jeżeli jesteś Patrycja Jankowska, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.7
  • Pozytywnych recenzji: 43%
  • Liczba recenzji: 7 w tym 7 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 3
  • Liczba recenzji negatywnych: 4
  • Średnio ocenia: 0.4 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 33% wyżej, 50% niżej, 17% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 7.0 dla Posledniy bogatyr
  • Najniższa ocena: 4.5 dla Tomb Raider
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.0 dla Thelma

Recenzje