Obserwuj

Aleksandra Woźniak

UWAGA! Jeżeli jesteś Aleksandra Woźniak, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.6
  • Pozytywnych recenzji: 64%
  • Liczba recenzji: 12 w tym 11 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 7
  • Liczba recenzji negatywnych: 4
  • Średnio ocenia: 0.6 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 55% wyżej, 18% niżej, 27% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Avengers: Wojna bez granic
  • Najniższa ocena: 3.7 dla Escape Room
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.2 dla Redwood

Recenzje