Obserwuj

Adrianna Michno

UWAGA! Jeżeli jesteś Adrianna Michno, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.5
  • Pozytywnych recenzji: 69%
  • Liczba recenzji: 16 w tym 16 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 11
  • Liczba recenzji negatywnych: 5

Recenzje