Obserwuj

Maciej Bachorski

UWAGA! Jeżeli jesteś Maciej Bachorski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.3
  • Pozytywnych recenzji: 63%
  • Liczba recenzji: 70 w tym 63 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 40
  • Liczba recenzji negatywnych: 23
  • Średnio ocenia: 0.4 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 57% wyżej, 7% niżej, 36% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Blade Runner 2049
  • Najniższa ocena: 3.5 dla The Meg
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.5 dla How It Ends

Recenzje