Obserwuj

Antyweb

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Antyweb (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.4
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 52 w tym 9 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 9
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 0.3 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 56% wyżej, 0% niżej, 44% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Dunkierka
  • Najniższa ocena: 6.0 dla Bodyguard Zawodowiec
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Wojna o planetę małp

Recenzje