Antyweb

 • Średnia ocena: 7.5
 • Pozytywnych recenzji: 100%
 • Liczba recenzji: 32 w tym 8 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 8
 • Liczba recenzji negatywnych: 0

Szczegóły

Rozkład ocen

 • 10
 • 9
  2
 • 8
  2
 • 7
  2
 • 6
  2
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

Recenzje