Obserwuj

Konrad Kozłowski

UWAGA! Jeżeli jesteś Konrad Kozłowski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 8.0
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 34 w tym 4 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 4
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 0.6 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 75% wyżej, 0% niżej, 25% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Dunkierka
  • Najniższa ocena: 6.0 dla Bodyguard Zawodowiec
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Wojna o planetę małp

Recenzje