Obserwuj

Marcin Grudziąż

UWAGA! Jeżeli jesteś Marcin Grudziąż, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.9
  • Pozytywnych recenzji: 87%
  • Liczba recenzji: 23 w tym 23 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 20
  • Liczba recenzji negatywnych: 3

Recenzje