Obserwuj

Dariusz Pawłowski

UWAGA! Jeżeli jesteś Dariusz Pawłowski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.3
  • Pozytywnych recenzji: 64%
  • Liczba recenzji: 109 w tym 86 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 55
  • Liczba recenzji negatywnych: 31

Recenzje