Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
  • Średnia ocena: 7.2
  • Pozytywnych recenzji: 94%
  • Liczba recenzji: 153 w tym 16 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 15
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: 0.1 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 46% wyżej, 8% niżej, 46% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Zimna wojna
  • Najniższa ocena: 5.0 dla Pomiędzy słowami
  • Najbardziej odrębna ocena: 10.0 dla Zimna wojna

Recenzje