Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
  • Średnia ocena: 7.3
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 121 w tym 5 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 5
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: tak samo jak inne źródła
  • Poziom ocen: 40% wyżej, 0% niżej, 60% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Służąca
  • Najniższa ocena: 6.0 dla Pomniejszenie
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Służąca

Recenzje