• Średnia ocena: 7.0
  • Pozytywnych recenzji: 86%
  • Liczba recenzji: 159 w tym 21 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 18
  • Liczba recenzji negatywnych: 3
  • Średnio ocenia: 0.1 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 47% wyżej, 11% niżej, 42% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Zimna wojna
  • Najniższa ocena: 5.0 dla Małżeństwo
  • Najbardziej odrębna ocena: 10.0 dla Zimna wojna

Recenzje