Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
  • Średnia ocena: 7.3
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 141 w tym 8 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 8
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 0.1 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 38% wyżej, 0% niżej, 63% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Tamte dni, tamte noce
  • Najniższa ocena: 6.0 dla Twarz
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Tamte dni, tamte noce

Recenzje