Obserwuj

Wiola Nowak

UWAGA! Jeżeli jesteś Wiola Nowak, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.0
  • Pozytywnych recenzji: 67%
  • Liczba recenzji: 7 w tym 3 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 2
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: 0.5 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 67% wyżej, 0% niżej, 33% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Zimna wojna
  • Najniższa ocena: 5.0 dla Małżeństwo
  • Najbardziej odrębna ocena: 10.0 dla Zimna wojna

Recenzje