Obserwuj

Magdalena Skowrońska

UWAGA! Jeżeli jesteś Magdalena Skowrońska, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: ?
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 7 w tym 1 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 1
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 0.7 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 0% wyżej, 0% niżej, 100% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 7.0 dla Lady Bird
  • Najniższa ocena: 7.0 dla Lady Bird
  • Najbardziej odrębna ocena: 7.0 dla Lady Bird

Recenzje