Obserwuj

Filmożercy

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Filmożercy (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.3
  • Pozytywnych recenzji: 64%
  • Liczba recenzji: 48 w tym 25 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 16
  • Liczba recenzji negatywnych: 9
  • Średnio ocenia: 0.2 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 40% wyżej, 32% niżej, 28% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 8.9 dla To
  • Najniższa ocena: 3.3 dla Zakonnica
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.3 dla Happy End

Recenzje