Obserwuj

Filmożercy

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Filmożercy (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.3
  • Pozytywnych recenzji: 65%
  • Liczba recenzji: 39 w tym 20 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 13
  • Liczba recenzji negatywnych: 7
  • Średnio ocenia: 0.2 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 45% wyżej, 35% niżej, 20% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 8.9 dla To
  • Najniższa ocena: 3.3 dla Prawdziwa historia
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.3 dla Happy End

Recenzje