Obserwuj

Jacek Werner

UWAGA! Jeżeli jesteś Jacek Werner, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.8
  • Pozytywnych recenzji: 67%
  • Liczba recenzji: 33 w tym 12 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 8
  • Liczba recenzji negatywnych: 4
  • Średnio ocenia: 0.3 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 58% wyżej, 17% niżej, 25% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.9 dla To
  • Najniższa ocena: 3.3 dla Mroczna wieża
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.3 dla Player One

Recenzje