Obserwuj

Sławomir Płatek

UWAGA! Jeżeli jesteś Sławomir Płatek, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.1
  • Pozytywnych recenzji: 42%
  • Liczba recenzji: 105 w tym 97 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 41
  • Liczba recenzji negatywnych: 56
  • Średnio ocenia: 1.3 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 15% wyżej, 58% niżej, 27% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Nowy początek
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Wybawienie
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Zwierzęta nocy

Recenzje