Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
  • Średnia ocena: ?
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 73 w tym 2 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 2
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 2.2 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 0% wyżej, 100% niżej, 0% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 6.0 dla Blade Runner 2049
  • Najniższa ocena: 6.0 dla Blade Runner 2049
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.0 dla Blade Runner 2049

Recenzje