Obserwuj

Mikołaj Lewalski

UWAGA! Jeżeli jesteś Mikołaj Lewalski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.5
  • Pozytywnych recenzji: 74%
  • Liczba recenzji: 63 w tym 50 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 37
  • Liczba recenzji negatywnych: 13
  • Średnio ocenia: 0.5 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 70% wyżej, 14% niżej, 16% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Upgrade
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Kobiety mafii
  • Najbardziej odrębna ocena: 1.0 dla Kobiety mafii

Recenzje