Obserwuj

Kinofilia Sławomir Płatek

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Kinofilia Sławomir Płatek (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.1
  • Pozytywnych recenzji: 41%
  • Liczba recenzji: 95 w tym 95 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 39
  • Liczba recenzji negatywnych: 56
  • Średnio ocenia: 1.2 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 16% wyżej, 57% niżej, 27% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Nowy początek
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Wybawienie
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Zwierzęta nocy

Recenzje