Polityka

 • Średnia ocena: 6.5
 • Pozytywnych recenzji: 70%
 • Liczba recenzji: 166 w tym 165 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 115
 • Liczba recenzji negatywnych: 50

Rozkład ocen

 • 10
 • 9
 • 8
  47
 • 7
 • 6
  68
 • 5
  35
 • 4
 • 3
  14
 • 2
 • 1
  1

Recenzje