Polityka

 • Średnia ocena: 6.4
 • Pozytywnych recenzji: 69%
 • Liczba recenzji: 201 w tym 200 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 137
 • Liczba recenzji negatywnych: 63

Rozkład ocen

 • 10
 • 9
 • 8
  55
 • 7
 • 6
  82
 • 5
  42
 • 4
 • 3
  20
 • 2
 • 1
  1

Recenzje