Polityka

 • Średnia ocena: 6.4
 • Pozytywnych recenzji: 68%
 • Liczba recenzji: 183 w tym 182 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 123
 • Liczba recenzji negatywnych: 59

Rozkład ocen

 • 10
 • 9
 • 8
  50
 • 7
 • 6
  73
 • 5
  39
 • 4
 • 3
  19
 • 2
 • 1
  1

Recenzje