Obserwuj

Urszula Schwarzenberg-Czerny

UWAGA! Jeżeli jesteś Urszula Schwarzenberg-Czerny, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.7
  • Pozytywnych recenzji: 48%
  • Liczba recenzji: 73 w tym 71 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 34
  • Liczba recenzji negatywnych: 37
  • Średnio ocenia: 1.0 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 13% wyżej, 64% niżej, 23% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.3 dla Mission: Impossible - Fallout
  • Najniższa ocena: 1.7 dla PolandJa
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.3 dla Obdarowani

Recenzje