Janusz Wróblewski

  • Średnia ocena: 6.8
  • Pozytywnych recenzji: 82%
  • Liczba recenzji: 113 w tym 113 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 93
  • Liczba recenzji negatywnych: 20

Szczegóły

Rozkład ocen

  • 10
  • 9
  • 8
    39
  • 7
  • 6
    54
  • 5
    12
  • 4
  • 3
    8
  • 2
  • 1

Recenzje