Obserwuj

Rafał Christ

UWAGA! Jeżeli jesteś Rafał Christ, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.5
  • Pozytywnych recenzji: 81%
  • Liczba recenzji: 43 w tym 21 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 17
  • Liczba recenzji negatywnych: 4
  • Średnio ocenia: 0.2 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 38% wyżej, 23% niżej, 38% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Zimna wojna
  • Najniższa ocena: 2.0 dla M jak morderca
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla Wieża. Jasny dzień

Recenzje