Obserwuj

Jan Pelczar

UWAGA! Jeżeli jesteś Jan Pelczar, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.5
  • Pozytywnych recenzji: 83%
  • Liczba recenzji: 146 w tym 143 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 119
  • Liczba recenzji negatywnych: 24
  • Średnio ocenia: 0.4 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 51% wyżej, 27% niżej, 23% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Lato
  • Najniższa ocena: 3.3 dla Najlepszy
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.3 dla Najlepszy

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 1 duplikatu. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.