Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Jakub Popielecki

UWAGA! Jeżeli jesteś Jakub Popielecki, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.5
  • Pozytywnych recenzji: 60%
  • Liczba recenzji: 143 w tym 143 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 86
  • Liczba recenzji negatywnych: 57
  • Średnio ocenia: 0.5 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 25% wyżej, 30% niżej, 45% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Lato 1993
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Pakt krwi
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.0 dla Logan: Wolverine

Recenzje