Obserwuj

Patrycja Strempel

  • Średnia ocena: 5.7
  • Pozytywnych recenzji: 62%
  • Liczba recenzji: 173 w tym 173 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 107
  • Liczba recenzji negatywnych: 66
  • Średnio ocenia: 0.4 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 31% wyżej, 28% niżej, 40% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Iniemamocni 2
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Gnomy rozrabiają
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla 183 metry strachu

Recenzje