Obserwuj

Daniel Mierzwa

  • Średnia ocena: 6.1
  • Pozytywnych recenzji: 69%
  • Liczba recenzji: 206 w tym 205 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 141
  • Liczba recenzji negatywnych: 64
  • Średnio ocenia: 0.6 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 31% wyżej, 37% niżej, 33% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Melancholia
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Pierwsza noc oczyszczenia
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Berek

Recenzje