Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
  • Średnia ocena: 6.9
  • Pozytywnych recenzji: 83%
  • Liczba recenzji: 69 w tym 69 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 57
  • Liczba recenzji negatywnych: 12
  • Średnio ocenia: 0.1 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 57% wyżej, 16% niżej, 28% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Strażnicy Galaktyki vol. 2
  • Najniższa ocena: 2.0 dla #WSZYSTKOGRA
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Baby Bump

Recenzje