UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Prawie Kino (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.9
  • Pozytywnych recenzji: 83%
  • Liczba recenzji: 76 w tym 76 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 63
  • Liczba recenzji negatywnych: 13
  • Średnio ocenia: 0.1 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 55% wyżej, 16% niżej, 29% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Strażnicy Galaktyki vol. 2
  • Najniższa ocena: 2.0 dla #WSZYSTKOGRA
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Baby Bump

Recenzje