Obserwuj

Julia Kasprzak

UWAGA! Jeżeli jesteś Julia Kasprzak, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.1
  • Pozytywnych recenzji: 88%
  • Liczba recenzji: 17 w tym 17 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 15
  • Liczba recenzji negatywnych: 2
  • Średnio ocenia: 0.3 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 63% wyżej, 6% niżej, 31% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Służąca
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Plac zabaw
  • Najbardziej odrębna ocena: 7.0 dla Volta

Recenzje