Obserwuj

wPolityce.pl

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z wPolityce.pl (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.8
  • Pozytywnych recenzji: 68%
  • Liczba recenzji: 339 w tym 293 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 199
  • Liczba recenzji negatywnych: 94
  • Średnio ocenia: 0.4 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 56% wyżej, 25% niżej, 19% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Fuga
  • Najniższa ocena: 1.7 dla M jak morderca
  • Najbardziej odrębna ocena: 1.7 dla Mother!

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 1 duplikatu. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.