Zarządzasz źródłem Se Točí? Możesz przesłać nam awatar na kontakt.

Se Točí

  • Średnia ocena: 7.5
  • Pozytywnych recenzji: 93%
  • Liczba recenzji: 43 w tym 42 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 39
  • Liczba recenzji negatywnych: 3
  • Średnio ocenia: 0.6 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 72% wyżej, 10% niżej, 18% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.5 dla Zwierzęta nocy
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Tajemnice Manhattanu
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Zaćma

Recenzje

Aktywne