Obserwuj

Se Točí

  • Średnia ocena: 7.8
  • Pozytywnych recenzji: 94%
  • Liczba recenzji: 70 w tym 70 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 66
  • Liczba recenzji negatywnych: 4
  • Średnio ocenia: 0.6 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 70% wyżej, 12% niżej, 18% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Forrest Gump
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Tajemnice Manhattanu
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Zaćma

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 1 duplikatu. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.