Obserwuj

Patrycja Paczyńska-Jasińska

  • Średnia ocena: 7.8
  • Pozytywnych recenzji: 94%
  • Liczba recenzji: 72 w tym 72 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 68
  • Liczba recenzji negatywnych: 4
  • Średnio ocenia: 0.7 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 71% wyżej, 11% niżej, 18% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Forrest Gump
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Tajemnice Manhattanu
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Zaćma

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 1 duplikatu. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.