Obserwuj

Karolina Dzieniszewska

UWAGA! Jeżeli jesteś Karolina Dzieniszewska, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.2
  • Pozytywnych recenzji: 67%
  • Liczba recenzji: 18 w tym 9 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 6
  • Liczba recenzji negatywnych: 3
  • Średnio ocenia: 0.1 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 67% wyżej, 33% niżej, 0% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Cicha noc
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Na plaży Chesil
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Na plaży Chesil

Recenzje