Obserwuj

Szymon Tomal

UWAGA! Jeżeli jesteś Szymon Tomal, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.8
  • Pozytywnych recenzji: 77%
  • Liczba recenzji: 22 w tym 22 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 17
  • Liczba recenzji negatywnych: 5
  • Średnio ocenia: 0.2 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 43% wyżej, 29% niżej, 29% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.5 dla Niemiłość
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Czerwona jaskółka
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Czerwona jaskółka

Recenzje