Obserwuj

Adriana Prodeus

UWAGA! Jeżeli jesteś Adriana Prodeus, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.5
  • Pozytywnych recenzji: 67%
  • Liczba recenzji: 36 w tym 6 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 4
  • Liczba recenzji negatywnych: 2
  • Średnio ocenia: 1.1 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 33% wyżej, 50% niżej, 17% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Lazzaro Felice
  • Najniższa ocena: 5.0 dla Jeszcze dzień życia
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.0 dla Lato

Recenzje