Obserwuj

Bartosz Szarek

  • Średnia ocena: 6.8
  • Pozytywnych recenzji: 71%
  • Liczba recenzji: 107 w tym 107 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 76
  • Liczba recenzji negatywnych: 31
  • Średnio ocenia: 0.4 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 66% wyżej, 22% niżej, 13% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla To
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Poltergeist
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Blair Witch

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 1 duplikatu. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.