Obserwuj

Grzegorz Narożny

UWAGA! Jeżeli jesteś Grzegorz Narożny, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.0
  • Pozytywnych recenzji: 79%
  • Liczba recenzji: 73 w tym 73 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 58
  • Liczba recenzji negatywnych: 15
  • Średnio ocenia: 0.1 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 45% wyżej, 18% niżej, 36% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.3 dla Milczenie
  • Najniższa ocena: 2.3 dla Smoleńsk
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.0 dla Dunkierka

Recenzje