Obserwuj

PiQltura

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z PiQltura (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.9
  • Pozytywnych recenzji: 75%
  • Liczba recenzji: 44 w tym 44 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 33
  • Liczba recenzji negatywnych: 11
  • Średnio ocenia: tak samo jak inne źródła
  • Poziom ocen: 50% wyżej, 17% niżej, 33% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.3 dla Milczenie
  • Najniższa ocena: 2.3 dla Smoleńsk
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.0 dla Spotlight

Recenzje