Obserwuj

Dagmara Trembicka-Brzozowska

UWAGA! Jeżeli jesteś Dagmara Trembicka-Brzozowska, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.0
  • Pozytywnych recenzji: 60%
  • Liczba recenzji: 10 w tym 10 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 6
  • Liczba recenzji negatywnych: 4
  • Średnio ocenia: 0.2 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 40% wyżej, 20% niżej, 40% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Czerwony żółw
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Joy
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla Joy

Recenzje