Obserwuj

Jan Popieluch

  • Średnia ocena: 7.4
  • Pozytywnych recenzji: 84%
  • Liczba recenzji: 43 w tym 43 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 36
  • Liczba recenzji negatywnych: 7
  • Średnio ocenia: 0.6 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 63% wyżej, 14% niżej, 23% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.5 dla La La Land
  • Najniższa ocena: 4.5 dla Pierwszy śnieg
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.5 dla Dziewczyna z pociągu

Recenzje