Obserwuj

Ewa Nowicka

UWAGA! Jeżeli jesteś Ewa Nowicka, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.3
  • Pozytywnych recenzji: 86%
  • Liczba recenzji: 63 w tym 63 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 54
  • Liczba recenzji negatywnych: 9
  • Średnio ocenia: 0.7 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 83% wyżej, 9% niżej, 9% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Avengers: Wojna bez granic
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Summer Camp
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Summer Camp

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 6 duplikatów. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.