Obserwuj

Krzysztof Nowak

  • Średnia ocena: 5.9
  • Pozytywnych recenzji: 61%
  • Liczba recenzji: 18 w tym 18 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 11
  • Liczba recenzji negatywnych: 7
  • Średnio ocenia: 0.9 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 11% wyżej, 39% niżej, 50% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Kształt wody
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Kobiety mafii
  • Najbardziej odrębna ocena: 1.0 dla Kobiety mafii

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 1 duplikatu. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.