Obserwuj

Kinocentryczny

  • Średnia ocena: 5.8
  • Pozytywnych recenzji: 61%
  • Liczba recenzji: 18 w tym 18 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 11
  • Liczba recenzji negatywnych: 7
  • Średnio ocenia: 1.0 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 11% wyżej, 39% niżej, 50% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Kształt wody
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Kobiety mafii
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Player One

Recenzje