Obserwuj

Alien Hive

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Alien Hive (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.8
  • Pozytywnych recenzji: 49%
  • Liczba recenzji: 101 w tym 100 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 49
  • Liczba recenzji negatywnych: 51
  • Średnio ocenia: 0.3 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 35% wyżej, 35% niżej, 29% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Predator
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Ghostbusters. Pogromcy duchów
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.5 dla Ant-Man i Osa

Recenzje