Obserwuj

Tomasz Zacharczuk

UWAGA! Jeżeli jesteś Tomasz Zacharczuk, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.2
  • Pozytywnych recenzji: 67%
  • Liczba recenzji: 138 w tym 138 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 92
  • Liczba recenzji negatywnych: 46
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 46% wyżej, 15% niżej, 38% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Ostatnia rodzina
  • Najniższa ocena: 1.5 dla Botoks
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Baywatch. Słoneczny patrol

Recenzje