Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Zkina (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.6
  • Pozytywnych recenzji: 77%
  • Liczba recenzji: 44 w tym 31 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 24
  • Liczba recenzji negatywnych: 7
  • Średnio ocenia: 0.1 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 40% wyżej, 27% niżej, 33% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Baby Driver
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Pierwszy śnieg
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.5 dla Księgowy

Recenzje