Obserwuj

Katarzyna Tokarz

UWAGA! Jeżeli jesteś Katarzyna Tokarz, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.8
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 6 w tym 3 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 3
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 0.7 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 33% wyżej, 0% niżej, 67% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.5 dla Księgowy
  • Najniższa ocena: 6.0 dla Światło między oceanami
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.5 dla Księgowy

Recenzje