Obserwuj

Julia Trepkowska

UWAGA! Jeżeli jesteś Julia Trepkowska, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 4.3
  • Pozytywnych recenzji: 33%
  • Liczba recenzji: 4 w tym 3 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 1
  • Liczba recenzji negatywnych: 2
  • Średnio ocenia: 0.5 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 33% wyżej, 33% niżej, 33% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Monstrum
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Pierwszy śnieg
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Pierwszy śnieg

Recenzje