Obserwuj

Kinosfera Extra

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Kinosfera Extra (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.4
  • Pozytywnych recenzji: 65%
  • Liczba recenzji: 168 w tym 168 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 109
  • Liczba recenzji negatywnych: 59
  • Średnio ocenia: 0.2 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 27% wyżej, 37% niżej, 36% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Miłość
  • Najniższa ocena: 1.7 dla Pirania 3D
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.0 dla Whiplash

Recenzje